Program fidelitate

 

Ce beneficii aveti ca si client fidel Motifs?

 

Valoare cumparaturi anuala: 500 – 750 lei – reducere 10% la toate comenzile din anul urmator

Valoare cumpaaturi anuala: 750 – 1000 lei – reducere 15% la toate comenzile din anul urmator

Valoare cumparaturi anuala: 1000 – 1250 lei – reducere 20% la toate comenzile din anul urmator

Valoare cumparaturi anuala: 1250 – 1500 lei – reducere 25% la toate comenzile din anul urmator

Peste 1500 lei – 30% la toate comenzile din anul urmator

 

 

Reducerile de loialitate se aplica la preturile standard si nu se cumuleaza cu alte reduceri sezoniere, lichidari de stocuri, etc.

Valoarea anuala a cumparaturilor se calculeaza incepand de la prima achizitie.

 

INDICAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia personaleor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completata, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Motifs are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe car eni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori altă persoană (numele, adresa, data naşterii, adresa de e-mail, detalii de pe bonul de casă, respectiv modalitatea de plată, numărul de client, dată, localitatea, obiectul şi valoare achiziţiilor).

 

Scopurile colectării datelor sunt următoarele:

a) Cercetare proprie de piaţă
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele sus-menţionate, acestea fiind necesare în vederea planificării şi adaptării noilor promoţii exclusive la interesele şi nevoile dumneavoastră personale.

b) Acţiuni publicitare individualizate cu privire la produse, promoţii exclusive şi oferte.

Conform Legii nr.677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul să vp opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe e-mail contact@motifs.ro.